Omkring rovfugle og denne site.

Protest:

Hvis du gerne vil støtte en protest mod nedskydning af rovfugle bl.a. på Malta kan du benytte denne link: http://proaction.tripod.com/

Billeder:              

Med hensyn til brug af billeder på disse sider, har jeg forsøgt at få tilladelse fra de respektive fotografer og det er i langt de fleste tilfælde lykkedes - Tak for det.
Hvis jeg er kommet til at benytte enkelte billeder uden at opnå tilladelse, så skriv til mig.

Følgende fotografer har været til stor hjælp: Helge Sørensen, Klaus Malling, Mogens Hansen, Lars Borup, Tom Lindroos, Josef Hlasek, Pekka Komi, Jules Fouarge. og andre.
          
Lidt Topografi:   

Nyheder

Døde rovfugle og ugler bør undersøges nærmere

Alle der finder en død rovfugl eller ugle bør sende den til nærmere undersøgelse hos Dansk Fødevare- og Veterinærforskning (DFVF) i Århus.

Af Knud N. Flensted, biolog i DOF

Det gælder også selv om der ikke er umiddelbar mistanke om ulovlig jagt eller forgiftning. Man skal ikke betale noget for at få en dødfunden vild fugl undersøgt hos DFVF, og der er brug for mere viden om hvad navnlig glenter, musvåger, slørugler og kirkeugler dør af.

Nye undersøgelser viser, at der siden 1998 er fundet mere end 30 døde glenter, musvåger og slørugler i England, og giftkoncentrationerne tyder stærkt på at de er døde på grund af rotte- og musegift. Det er sandsynligt at de danske rovfugle og ugler har tilsvarende problemer med rotte- og musegifte, de såkaldte rodenticider. Specielt stoffet Bromadiolon er fundet i danske rovfugle og ugler i høje koncentrationer. Rodenticiderne medfører at blodet ikke kan koagulere, og selv små sår og rifter vil derfor medføre døden for fuglene. Særligt alvorligt er det at stofferne ophobes gradvis i fuglene, fordi de har svært ved at udskille stofferne når de fx har fortæret en mus eller rotte med gift i sig.

DOF

Opfordring: Finder du en død rovfugl eller ugle, så indsend den til DFVF til nærmere undersøgelse. Adressen er DFVF, Afdeling for Fjerkræ, Fisk og Pelsdyr, Hangøvej 2, 8200 Århus N, telefon 72346000, www.dfvf.dk. Oplys om art, findested og dato samt dit navn og adresse. Send gerne kopi til DOF.

 

Send døde fugle til museum

23. nov. 2005 18.10

Send døde fugle til os.

Zoologisk Museum i København fattes fugle til museets forskning.

Derfor opfordrer museet danskerne til at poste museet døde fugle, som bliver fundet i det fri.

Over halvdelen af museets godt 100.000 fugle er omkring 100 år gamle, og det er skidt, når forskerne vil høste ny viden om for eksempel miljøgiftes påvirkning af faunaen.

Zoologisk Museum er særligt interesseret i mejser, spætter, pibere, vipstjerter og finker. Også rovfugle står i høj kurs, bortset fra spurvehøge, tårnfalke og musvåger, som museet har rigeligt af.

Sådan gør man?
For at sende fuglene forsvarligt, så skal de omvikles med køkkenrulle, der kan suge eventuel fugt, og derefter pakkes i en frostpose, så lugten ikke slipper ud.

Indtil den sendes, bør den indpakkede fugl opbevares i en fryser. Ved forsendelse skal den frosne fugl pakkes ind i aviser, som bl.a. sinker optøningen.