AFTENFALK
Falco vespertinus

 

Billeder: aftenfalk_sid.jpg (32685 byte)aftenf2h.jpg (6192 byte)Aftenfalk.jpg (23886 byte)aftenfalk_flyv1.jpg (25768 byte)vespert.jpg (13548 byte)

Aftenfalk3.jpg (50716 bytes)Aftenfalk4.jpg (695920 bytes)Aftenfalk5.jpg (84139 bytes)aftenfalk6.jpg (31522 bytes)Aftenfalk2.jpg (14516 bytes)

 

Kendetegn:

 

Lille falk. Smalle, lange, spidse vinger. Vingefang: 58 - 70 cm. cm.  Kan i størrelse minde om lærkefalk. Kan ses musende.

Han: Gråsort over- og underside. Rødlig undergump. Vingedækfjer lidt mørkere end svingfjer.

Hun: Rustgult hoved. Overside er blågrå med mørke tværbånd.  Rustfarvet/gul undersiden uden pletter på krop og vingedækfjer. Vingerne er tværbåndede. Halen er tværbåndet. Hunnen har lille skægstribe.

Tegning

Grøn = Sommer

 

Stemme:

 

                             (kræver real player)

 

Levested: Aftenfalke foretrækker græs- og skovstepper, men de kan også findes i moseområder. En betingelse er at der findes rigeligt med insekter.
Udbredelse: Fåtallig trækgæst fra Østeuropa, hvor den yngler. Yngler ikke i Danmark.
Træk: Aftenfalke overvintrer i Afrika syd for Sahara. Efterårstrækket starter i midten af aug. og kulminerer i midten af sep. på dette tidspunkt er Sydbornholm det bedste sted at observerer aftenfalke. Forårstrækket kulminerer i sidste halvdel af maj, hvor Skagen er det bedste træksted. Kan optræde invasionsagtigt.
Føde: Aftenfalke lever hovedsaglig af insekter.