LÆRKEFALK
Falco subbuteo.

 

Billeder: larke1.jpg (154482 bytes)larke2.jpg (95661 bytes)larke3.jpg (68915 bytes)larke4.jpg (193538 bytes)larkefalk4.jpg (118198 bytes)

Larke6.jpg (31231 bytes)larkefalk1.jpg (53814 bytes)larkefalk2.jpg (98526 bytes)larkefalk3.jpg (83493 bytes)larke5.jpg (88476 bytes)

 

Kendetegn:

 

Lille til mellemstor falk. Lange, slanke, smalle vinger og kort hale Oversiden er ensfarvet mørk. Undersiden er lys og længdestribet. Tydelig skægstribe. Desuden har den et rustrødt parti (bukser) på undergumpen. Ligner en stor mursejler 
Vingefang: 69 - 84 cm.

Ingen stor  forskel på han og hun, dog er hunnen lidt kraftigere end hannen.

Tegning

Grøn = Sommer

 

Stemme:

 

 

Levested: Lever i lysåbne nåle- eller granskove, udyrkede arealer, enge og insektrige vådområder.
Udbredelse: Få ynglefund (2 - 4)  fra 1993 - 96.
Træk: De danske lærkefalke overvintre fortrinsvis i Afrika syd for Sahara. Efterårstrækket starter i midten af aug. og kulminerer i midten af sep. Forårstrækket starter i slut. april og kulminerer i midten af maj.
Føde: Lærkefalke lever hovedsaglig af småfugle og insekter.