TÅRNFALK
Falco tinnunculus

Billeder: tarnfalk_stamme2.jpg (28138 byte)tarnfalk_stamme.jpg (20279 byte)tarn4.jpg (76229 bytes)tornfalk.jpg (25166 byte)Torenvalk_Falco-tinnunculus-th.jpg (13756 byte)

tarn1.jpg (77899 bytes)tarn2.jpg (107724 bytes)tarn3.jpg (42931 bytes)tarnfalk_sid2.jpg (36183 byte)tarn5.jpg (116919 bytes)

 

Kendetegn:

 

Lille falk. Smalle vinger med sorte vingespidser og lang hale. Ses tit musende. Vingefang: 68 - 82 cm.

Han: Rødbrun overside. Gråt hoved, blågrå hale og overgump uden tværbånd. Halen har et bredt sort endebånd. Mere teglrød end hunnen.

Hun: Brunligt hoved med tydelige striber. Overside er okkerbrun med mørke pletter. Undersiden med mørke pletter.

Tegning

Kort:

Grøn = Hele Året    Lys Grøn = Sommer

 

Stemme:

 

 

Levested: Lever både  i det åbne land og i byer. Redestederne er anbragt nær åbne, udyrkede arealer som enge, moser og græsfælleder.
Udbredelse: Yngler spredt over hele landet. 1500 - 1700 par. (1996).
Træk: De danske tårnfalke overvintre fortrinsvis i Mellem og Sydeuropa. Efterårstrækket starter i midten af aug. og kulminerer i midten af sep. Forårstrækket starter i slutningen af marts og kulminerer i midten af maj.
Føde: Tårnfalke lever hovedsaglig af små gnavere, især mus.. Supplerer med mindre fugle, krybdyr, padder og insekter.