VANDREFALK
Falco periginus.

 

Billeder: Vandrefalk(flyv).jpg (10612 byte)Vandrefalk(sid).jpg (25037 byte)vandrefalk.jpg (22863 byte)vandrefalk_flyv2.jpg (27445 byte)vandrefalk1.jpg (73175 bytes)

vandrefalk2.jpg (131058 bytes)vandrefalk3.jpg (66600 bytes)vandrefalk4.jpg (53164 bytes)vandrefalk5.jpg (95465 bytes)vandrefalk6.jpg (98285 bytes)

 

Kendetegn:

 

Mellemstor til stor falk. Bred krop, spidse vinger og kort, bred hale. Tydelig øjenbrynsstribe. Vingefang: 80 - 117 cm.

Hannen: Overside er skifergrå med blågrå overgump. Strube og den øverste del af brystet hvidt. Undersiden er hvid med smalle sorte tværstriber på bugen.

Hunnen: Større end hannen.

 

 

 

Tegning

Grøn = Hele Året Blå = Vinter  Gul = Sommer

Stemme:

 

 

Levested: Arten yngler almindeligvis på stejle klippesider eller på klinter. Den kan også bruge andre rovfugles forladte reder, eller bygninger.
Træk: Vandrefalke ses i stigende antal på de danske træksteder. Forårstrækket ses i Danmark fra slutningen af marts til ultimo maj. (bedst i Skagen.) Efterårstrækket er kulminerer sidst i sep. først i okt. Skandinaviske fugle overvintrer i Mellem- og Sydeuropa.
Udbredelse: Der er ingen sikre ynglefund i Danmark, men der findes stadigt flere overvintrene fugle her i landet. Man regner med at ca. 25 - 30 individer overvintrer.
Føde Fugle i due størrelse.

Vandrefalken er en de hurtigste fugle i verden. Den højeste fart opnår den, når den styrtdykker fra stor højde med vingerne slået sammen. Da det er svært at måle en fugls hastighed, når den styrtdykker, har der været mange gæt på, hvor hurtigt det foregår. Sandheden er nok, at vandrefalken styrtdykker med op til omkring 180 kilometer i timen.