BLÅ GLENTE
Elanus caeruleus

 

Billeder: bla glente 4_stor.jpg (2732 byte)bla glente1.jpg (16107 byte)bla glente5.jpg (17374 byte)bla glente.jpg (4294 byte)bla1.jpg (26228 bytes)

bla2.jpg (7511 bytes)bla3.jpg (21724 bytes)bla4.jpg (43864 bytes)bla5.jpg (77848 bytes)bla6.jpg (87095 bytes)bla7.jpg (17217 bytes)

 

Kendetegn:

 

Lille rovfugl. Tårnfalkestor. Den er langvinget  og korthalet. 
Vingefang: 75 - 90 cm. 
Den  flyver med bløde, hurtige vingeslag. Ses tit musende.


Fremstår som en meget lys rovfugl. 
Undersiden er hvid, med sorte håndsvingfjer.
Overvingen er lyst blågrå med sort felt på de mellemste og små vingedækfjer. 
Rødt øje omgivet af sort.

Tegning

Kort

Grøn = Årligt  Gul = Sommer  Blå = Vinter

 

Stemme:

 

    

    

Levested: De blå glenter foretrækker stepper, savanne og halvørken.
Udbredelse:
Fuglene yngler i Spanien og Nordafrika.
I Danmark yngler fuglen ikke.
Træk: Standfugl. Meget sjælden trækfugl i Danmark (set i Skagen 1999+2005) 
Føde: Den blå glente lever af småpattedyr, fugle og krybdyr.