GLENTER

Glenter er middelstore rovfugle, der har ret brede vinger og en  lang kløftet hale. 
De ses tit over åbent land. 
Der er set tre arter af glenter i Danmark:  Rød glente, Sort glente og Blå glente.

 

Klik på billederne  for, at læse mere om de enkelte glenter.