RØD GLENTE
Milvus milvus

 

Billeder: rod glente_flyv.jpg (32538 byte)glente_flyv.jpg (7018 byte)rod glente_sid2.jpg (30761 byte)rod glente_sid3.jpg (40587 byte)Rglente1.jpg (121724 bytes)

Rglente2.jpg (41809 bytes)Rglente3.jpg (19414 bytes)Rglente4.jpg (63240 bytes)Rglente5.jpg (110806 bytes)

 

Kendetegn:

 

Mellemstor rovfugl. Den har lange, slanke vinger og en lang dybt kløftet hale. 
Vingefang: 140 - 165 cm. 
Den er en elegant flyver med dybe, elastiske vingeslag. Den bruger halen som ror. 

Hvidt hoved. Krop og undergump er mørk rustrød. Halen er rustrød. 
Undersiden af vingerne har et markant hvidt felt på håndens underside.
Overvingen er mørk med orangerøde "glentepartier".

Tegning

Kort

Grøn = Årligt  Gul = Sommer  Blå = Vinter

 

Stemme:

 

       

  

Levested: De røde glenter foretrækker åbnet bakket land vekslende med skove, marker, søer og vandløb. 
Udbredelse: Fuglene yngler i en forholdsvis lille del af det Vestpalæarktiske område, fortrinsvis i Mellemeuropa (Tyskland, Frankrig, Spanien), men Skåne har en fast bestand af Røde glente.
I Danmark yngler 20 - 30 par, særligt i Østjylland.
Træk: Den har vinterkvarter i Frankrig/Spanien. 
Fuglene man ser på trækstederne er Sydsvenske fugle. Forårstrækket kulminerer i slutningen af marts. Efterårstrækket er på sit højeste i midten af sep. Ses bedst på de østdanske træksteder.
Føde: Den røde glente har et meget alsidigt fødevalg. Pattedyr, fugle, fisk og insekter indgår, men den tager også gerne ådsler.