SORT GLENTE
Milvus migrans

 

Billeder: sort glente.jpg (25228 byte)sort glente_flyv2.jpg (18980 byte)sort_glente_flyv3.jpg (14206 byte)sort glente_sid.jpg (49254 byte)Sortglente5.jpg (10287 bytes)sortglente8.jpg (58746 bytes)

sortglente1.jpg (43497 bytes)sortglente2.jpg (61836 bytes)sortglente3.jpg (43773 bytes)Sortglente4.jpg (40605 bytes)sortglente6.jpg (64754 bytes)sortglente7.jpg (110403 bytes)

 

Kendetegn:

 

Mellemstor rovfugl. Lidt mindre en rød glente. Den har lange, afrundede vinger 
( 6 fingre) og en lang svagt kløftet hale. 
Vingefang: 130 - 155 cm. 
Den  flyver med dybe, elastiske vingeslag. Den bruger halen som til at styrer med. 

Fremstår som en meget mørk rovfugl. Lyst hoved. Gråbrun hale.  
Undersiden af vingerne brune, men har et lyst felt på håndens underside.
Overvingen er mørk med et lysere felt på de mellemste vingedækfjer "glentepartier".

Tegning

Kort:

Grøn = Årligt  Gul = Sommer  Blå = Vinter

 

Stemme:

 

    

     

Levested: De sorte glenter foretrækker skove, og lever tit i nærheden af vand: floder, søer, moser og vandløb. 
Udbredelse: Fuglene yngler i store dele af det Vestpalæarktiske område, men mangler  i Skandinavien. 
I Danmark yngler fuglen ikke.
En af de mest udbredte rovfugle i verden.
Træk: Den har vinterkvarter i Afrika syd for Sahara. 
Den sorte glente er en sjælden trækgæst (årligt 70-90) . Den ses hyppigst i  om foråret (80 %). 
Føde: Den sorte glente er nærmest altædende men fisk er dens foretrukne føde. Desuden tager den gerne ådsler og ses tit i nærheden af lossepladser.