Ådselgrib
Neophron percnopterus

 

Billeder: aadsel2.jpg (46712 bytes)aadsel3.jpg (30321 bytes)aadsel4.jpg (67227 bytes)aadsel7.jpg (46527 bytes)aadsel9.jpg (70037 bytes)

aadsel11.jpg (74497 bytes)aadsel13.jpg (84323 bytes)aadsel14.jpg (72580 bytes)aadsel15.jpg (59076 bytes)aadsel16.jpg (11418 bytes)

 

Kendetegn:

 
Lille grib, med et spidst hoved, sort - hvid.
Vingefang 160 - 170. 
Ådeselgrib kan kendes på, sin kileformede hale, sit spidse hoved og brede vinger.
Den udvoksede fugl har har en karakteristisk fjerdragt. På undersiden er er kroppen, halen og vingedækfjerene hvide, mens svingfjerene er mørke. Det samme gør sig gældende på oversiden, dog er den mere urent tegnet.
De juvenile (ungfugle) har mørk underside. 
Ådselgribbe flyver på plane vinger. Selve flugten udføres med langsomme dybe vingeslag.

Tegning

Kort:

  Gul = Sommer

 

Stemme:

          

    

    

Levested: Lever i områder med bjerge og kuperet terræn. 
Findes i Spanien, Nordafrika og i Tyrkiet.
Udbredelse: Yngler ikke i Danmark. Meget sjælden gæst. I efteråret 2000 huserede en Ådselsgrib i Skåne, men den blev ikke set i Danmark. 
Træk: Ådselgrib er en trækfugl, med vinterkvarter i Afrika syd for Sahara. 
Føde: Den lever af ådsler og hvad der nu forekommer på biotopen. Den ses tit i forbindelse med lossepladser.