DUEHØG
Accipiter gentilis

 

Billeder: duehog7.jpg (28884 byte)duehog8.jpg (17164 byte)duehog1.jpg (47655 byte)duehog_sid2.jpg (34030 byte)duehog3.jpg (30099 bytes)

duehog11.jpg (82788 bytes)duehog13.jpg (46571 bytes)duehog14.jpg (75140 bytes)duehog16.jpg (48183 bytes)duehog17.jpg (48984 bytes)

 

 

Kendetegn:

 

Den største og kraftigste høg. Den har korte vinger og en lang hale. Hovedet er stort og har et kraftigt næb. Virker "tykmavet". Har kraftige gule ben. Vingefang: 95 - 125 cm. 
Hunnen er ca.50% større end hannen.

Oversiden er blågrå. Halen er tværbåndet. Mørkt hoved med lys øjenbrynstribe. Rødt øje.
Undersiden er hvid med mørke tværbånd.
Juvenile fugle har brun overside og orangebrun til hvid underside med brune sider.

Tegning

Grøn = Årligt  Grå = Vinter

 

Stemme:

 

   

 

Levested: Duehøge foretrækker større skove, hvor skoven veksler med åbne områder.
Udbredelse: Duehøgen yngler i store dele af det Vestpalæarktiske område. Den yngler i Danmark (650 - 700 par).
Træk: De danske ynglefugle overvintrer i landet, ungfuglene er strejffugle. Det svage efterårstræk kulminerer i slutningen af okt. start nov., fortrinsvis i Østdanmark. 
Føde: Alsidig, favoritføde er krager, duer, egern og hare.