SPURVEHØG
Accipiter nisus

 

Billeder: Spurve8.jpg (68119 bytes)spurvehog3.jpg (26193 byte)spurvehog5.jpg (103380 bytes)Spurve1_n.jpg (77942 bytes)spurve2_n.jpg (66623 bytes)

spurvehog7.jpg (92044 bytes)spurvehog6.jpg (101306 bytes)spurve4.jpg (122316 bytes)spurve3_n.jpg (137042 bytes)spurvehoeg.jpg (58814 bytes)spurvehog_sid4.jpg (51757 byte)

 

 

Kendetegn:

 

Lille høg. Den har korte, brede, runde vinger og en lang hale (lige afskåret). 
Vingefang: 60 - 80 cm. 
Hunnen er større end hannen.
Den flyver typisk med 5-6 hurtige vingeslag derefter glid.

Han: Oversiden er blågrå til skifergrå. Halen er tværbåndet (4-5 bånd). 
Undersiden er lysegrå med rødlige tværbånd.
Hun: Gråbrun overside, båndene på undersiden er brungrå.

Tegning

Kort:

Grøn = Årligt  Lysegrøn = Sommer  Grå = Vinter

 

Stemme:

 

     

   

Levested: Spurvehøge foretrækker åbnet land vekslende med blandingsskov. Kan også yngle i byområder.
Udbredelse: Spurvehøgen yngler i store dele af det vestpalæarktiske område. Den yngler i Danmark (3500 - 4000 par) i hele området.
Træk: Den største del af de danske ynglefugle overvintrer i landet. En del trækker dog til Sydvesteuropa. Fuglene man ser på trækstederne er Skandinaviske fugle. Forårstrækket kulminerer i midten af april. Efterårstrækket er på sit højeste i sep.-okt.
Føde: Spurvehøge er specialister i at fange småfugle, som er deres væsentligste fødeemne.