BLÅ KÆRHØG
Circus cyaneus

 

Billeder: Blakarhog1.jpg (75418 bytes)bla karhog1_hun.jpg (27930 byte)bla karhog_sid.jpg (43865 byte)Blakarhog2.jpg (85171 bytes)Blakarhog3.jpg (18906 bytes)

Blakarhog4.jpg (17240 bytes)blakarhog5.jpg (23043 bytes)Blakarhog6.jpg (54141 bytes)Blakarhog7.jpg (99355 bytes)Blakarhog8.jpg (97642 bytes)Blakarhog9.jpg (88159 bytes)

 

Kendetegn:

 

Kompakt kærhøg. Den har forholdsvis brede vinger (5 fingre) og en lang,  hale. 
Vingefang: 105 - 125 cm. 
Den flyver typisk med løftede vinger både i kredsflugt og i glideflugt.

Han: Gråt hoved og bryst. Hvid krop.
Oversiden er blågrå med  lys overgump. 
Undersiden er hvid med mørk vingebagkant. Sort vingespids.


Hun: Svær at skelne fra de andre kærhøgehunner.
Undersiden er lys gulbrun. Kroppen er længestribet. 
Markant bånd på de bagerste svingfjer. Oversiden er mørkebrun. 
Bred hvid overgump.


Tegning

Kort:

Grøn = Årligt  Gul = Sommer  Blå = Vinter

 

Stemme:

 

    

     

Levested: Blå kærhøg foretrækker åbnet lavland. Enge, heder, vådområder og græsland er dens foretrukne ynglebiotop.  Den kan også yngle i fjeldområder og på dyrkede arealer.
Udbredelse: Blå kærhøge yngler i store dele af Europa, især i Skandinavien, Rusland, De britiske Øer og Frankrig/Nordspanien. Sjælden ynglefugl i Danmark (5 - 10 par) i Sydvestjylland.
Træk: Forårstrækket af Blå kærhøg er på sit højeste i midten af april - begyndelsen af maj. Efterårstrækket kulminerer i slut. sep. beg. okt. Fuglene har vinterkvarter i Mellem/Sydeuropa. Blå kærhøg er den eneste af de fire kærhøge som forekommer herhjemme (blå kærhøg, steppehøg, hedehøg og rørhøg), der også kan ses i Danmark i vinterhalvåret.

Føde: De blå kærhøge lever af småfugle og  mindre pattedyr.