HEDEHØG
Circus pygargus

 

Billeder: hedehog_han_flyv.jpg (15544 byte)hedehog_hun_flyv.jpg (21725 byte)lvp_cirpyg-Tad-fly2.jpg (18031 byte)hedhog_sid2.jpg (43804 byte)hedehog_sid1.jpg (59821 byte)

Hede_juv1.jpg (91864 bytes)Hede2.jpg (83628 bytes)Hede3.jpg (100925 bytes)hedehog4.jpg (42782 bytes)hedehog5.jpg (60536 bytes)hede_juv2.jpg (51822 bytes)

 

Kendetegn:

 

Lille let kærhøg. Den har smalle, tilspidsede vinger (4 fingre) og en lang, tynd hale. 
Vingefang: 95 - 115 cm. 
Den flyver typisk med løftede vinger både i kredsflugt og i glideflugt.

Han: Gråt hoved. Lys krop med rustbrune striber.
Oversiden er trefarvet . Sort vingespids, grå armdækfjer og lysere armsvingfjer. 1 tydeligt mørkt bånd på armen. Lys overgump. 
Undersiden vingedækfjer er hvide med mørke tegninger. 2 mørke bånd på armen. Sort vingespids.

Hun: Svær at skelne fra de andre kærhøgehunner.
Ansigtstegningen har hvide "briller".
Undersiden er lys gulbrun. Kroppen er længestribet. 
Tydelige mørke bånd på armsvingfjerene (bredt lyst felt til kroppen). Mørk vingebagkant. Oversiden er mørkebrun. Hvid overgump.

Tegning

Kort

Grøn = Årligt  Gul = Sommer  Blå = Vinter

 

Stemme:

 

    

     

Levested: Hedehøge foretrækker åbne sletter med højt græs, moseområder, enge. Den kan også yngle på dyrkede områder.
Udbredelse: Hedehøgen yngler i de mellemste dele af det Vestpalæarktiske område. Den yngler i Danmark (35 - 50 par) i Sydvestjylland.
Træk: Hedehøgene ankommer i slutningen af april - begyndelsen af maj. Allerede i midten af august, trækker fuglene til deres vinterkvarter i Afrika syd for Sahara.
Føde: Spurvehøge lever af småfugle, små pattedyr, krybdyr og insekter.