KÆRHØGE

Kærhøge er middelstore rovfugle, der har ret brede vinger og en  lang  hale. 
De ses tit flyvende lavt over åbent land med løftede vinger. 
Der er set fire arter af kærhøge i Danmark:  Rørhøg, Blå kærhøg, Hedehøg og Steppehøg.

 

Klik på billederne  for, at læse mere om de enkelte kærhøge.