RØRHØG
Circus aeruginosus

 

Billeder: rorhog_2.jpg (38296 byte)rorhoeg(han).jpg (21268 byte)rorhog_naer.jpg (27710 byte)rorhog2.jpg (70031 bytes)rorhog8.jpg (75470 bytes)

rorhog3.jpg (102890 bytes)rorhog5.jpg (85422 bytes)rorhog6.jpg (164902 bytes)rorhog7.jpg (31391 bytes)rorhog9.jpg (69938 bytes)

 

Kendetegn:

 

Stor kærhøg. Den har forholdsvis lange, smalle vinger (5 fingre) og en lang,  hale. 
Vingefang: 115 - 130 cm. 
Den flyver typisk med løftede vinger både i kredsflugt og i glideflugt.

                                    

Han: Lidt mindre end hun.
Fremstår 3-farvet: grå, sort og brun. 
Hovedet og bryst og halen er grå, kroppen rødbrun og sorte vingespidser.
På oversiden er krop og overvingedækfjer brune, resten af vingen grå med undtagelse af vingespidserne som er sorte.


Hun: På størrelse med musvåge.
Over- og undersiden er mørkebrun, med gulhvid isse, hals og vingeforkant. 
Halen er på oversiden rødbrun.


Tegning

Kort

Grøn = Årligt  Gul = Sommer  Blå = Vinter

 

Stemme:

 

     

    

Levested: Rørhøge lever og yngler i rørskove, sumpe, moser og på kornmarker gerne nær vand.  
Udbredelse: Rørhøge yngler i store dele af Europa, især i det sydlige Skandinavien, Rusland,og Mellemeuropa. I Danmark (ca. 650 par) yngler rørhøgene i Østjylland og på øerne.
Træk: Forårstrækket af Rørhøg er på sit højeste i midten af april - begyndelsen af maj. Efterårstrækket kulminerer i midt. august - beg. okt. Fuglene har vinterkvarter i tropisk Vestafrika.
Føde: De blå kærhøge lever af småfugle, mindre pattedyr og insekter.