Fiskeørn
Pandion haliaetus

 

Billeder: fiske10.jpg (57033 bytes)fiske11.jpg (108773 bytes)fiske12.jpg (75387 bytes)fiske9.jpg (68840 bytes)fiske1_n.jpg (42497 bytes)

fiske2_n.jpg (48690 bytes)fiske3.jpg (373168 bytes)fiske4.jpg (46978 bytes)fiske6.jpg (108431 bytes)fiske8.jpg (49327 bytes)

 

Kendetegn:

Fiskeørnen er placeret i sin egen familie, der kun indeholder denne art.

Mellemstor rovfugl med lange slanke vinger, 4 fingre.
Den er større end musvågen. Vingefang: 145 -170 cm.. 
Oversiden er ensfarvet mørkebrun. Undersidens fordeling af mørke og hvide felter er meget karakteristisk, hoved, hals og små/mellemste vingedækfjer er hvide. Brunt bånd over brystet (tydeligst hos hunner). Sorte knopletter. Tydelig mørk øjenbrynsstribe.  

Tegning

Grøn = Hele Året  Blå = Vinter  Gul = Somme

 

Stemme:

          

     

   

Levested: Fiskeørne lever er mellemstore fisk, og er derfor afhængig af søer og rolige flodløb omkranset af skov. Da fiskeørne fanger deres bytte fra luften, er områder med klare og uforurenede søer deres foretrukne levested.
Udbredelse: Fiskeørne er udbredt over det meste af verden.
I Danmark er det usikkert om den yngler (Fuglenes Danmark), men i Sverige findes en bestand på ca. 2500 par.
Træk: Udpræget trækfugl med vinterkvarter i Afrika. Fiskeørnen er en bredfronttrækker og ses derfor ikke i store tal ved trækstederne.
Forårstrækket kulminerer i slutningen af april, gode træksteder er Skagen og Hellebæk.
Efterårstrækket er fra slutningen af august til midt sep. 

Føde: Fiskeørnen lever af fisk Kan i enkelte tilfælde fange småpattedyr.