Kejserørn
Aquila heliaca

 

Billeder: (Alm.)

 

Billeder: (Spansk)

kejserorn_let.jpg (78685 byte)kejser1.jpg (67627 bytes)kejser2.jpg (69512 bytes)Kejser3.jpg (64969 bytes)kejser5.jpg (79603 bytes)

Kejser(sp)2.jpg (32031 bytes)kejser(sp)3.jpg (100954 bytes)Kejser(sp)4.jpg (35630 bytes)Kejser(sp)5.jpg (167117 bytes)Kejser(sp)6.jpg (53183 bytes)kejserørn1.jpg (54234 byte)

 

Kendetegn:


Der findes 2 racer af Kejserørne i Europa. Den spanske og den alm. kejserørn. 

Meget stor ørn, ligner Kongeørn, men med kortere hale.
Vingefang: 175 - 205 cm. Gamle fugle meget mørke, hvor den hvidlige isse og nakke lyser op. På skulderfjer findes ofte lyse områder. Halen er grålig med bredt randbånd. Ungfugle har meget varierede dragter. 
Vingerne er plane i flugten.

Tegning

Kort 1 (Spansk)

Kort 2 (Alm.)

Grøn = Hele Året  Blå = Vinter  Gul = Sommer

 

Stemme:

         

    

    

Levested: Kejserørne findes i åbent terræn med spredte træer, bl.a. ved græsstepper, sumpe og bakket skovlandskab.
Udbredelse: Yngler ikke i Danmark. Meget sjælden gæst (men set både i 1999 + 2000)
Træk: Bestanden nord for alperne overvintrer i Sydeuropa og Nordafrika.
Føde: Kejserørnen lever af pattedyr og fugle.