Kongeørn
Aquila chrysaetos

 

Billeder: konge.jpg (29235 byte)kongeorne.jpg (33999 byte)kongeorn2.jpg (37834 byte)kongeorn_unge2.jpg (23558 byte)konge_flyv1.jpg (30897 byte)

Konge2.jpg (41417 bytes)kongeorn3.jpg (17378 bytes)kongeorn5.jpg (18048 bytes)kongeorn8.jpg (41792 bytes)kongeorn7.jpg (134784 bytes)

 

Kendetegn:


Stor, langvinget rovfugl med lang hale, som er længere end hovedet, ca. som vingebredden. Vingerne er lange og brede med tydelige "fingre"(6-7), bagkanten har s-form.
Vingefang: 190 -230 cm..
Dragten forekommer mørk, hovedet (nakke/isse) er lysere brun.
Juvenile fugle er karakteristiske med lyse felter på både over og undersiden af vingerne, desuden er halen hvid med sort endebånd. Disse felter bliver efterhånden mindre og mindre til fuglen er udfarvet.(7 år).

Elegant flyver der kredser med vingerne i V-form. Flugten er kraftfuld med 6-7 dybe vingeslag, efterfulgt af glid.

Tegning

Kort:

Grøn = Hele Året  Blå = Vinter  Gul = Sommer

 

Stemme:

  

       

      

Levested: Kongeørne yngler i bjergrige egne og i store skove i bakket terræn.
Udbredelse: Kongeørnen er vidt udbredt og findes udover Vetspalæarktis både i Asien og i Nordamerika.
Kongeørnen yngler i Danmark i Tofte skov. Sverige har en bestand på ca. 6-700 par og det er herfra vi af og til for besøg. 
Her overvinter fra 2 - 4 kongeørne årligt.
Træk: Sjælden trækgæst (5-10) fugle årligt.
De gamle fugle er standfugle, mens de unge er træk/strejffugle. Ses i Danmark hyppigst om vinteren.
Føde: Kongeørnen lever af hønsefugle, pattedyr (harer + kaniner) og ådsler.

Det er kun omkring en gang ud af tre forsøg, at en erfaren, gammel kongeørn fanger et bytte. De unge og mere uerfarne ørne kan let bruge ti forsøg, før de fanger et bytte.