Lille Skrigeørn
Aquila pomariana

 

Billeder: lvp_aqupom.jpg (22145 byte)lvp_aqupom-fly2.jpg (33846 byte)lille_skrige_sid.jpg (42876 byte)lilleskrige_flyv4.jpg (31522 byte)Lskrige1.jpg (100649 bytes)

Lskrige3.jpg (68377 bytes)Lskrige5.jpg (140646 bytes)Lskrige6.jpg (77830 bytes)Lskrige2.jpg (94179 bytes)

 

Kendetegn:

 
Lille til mellemstor ørn, en halv gang større end Musvågen. 
Vingefang 135 - 160. Lille Skrigeørn kendes bedst på, at forvingen er lysere end bagvingen både på over og underside. 
De har et til to lyse felter ved roden af håndsvingfjerene. Hvidt U på overgumpen. Lyst hoved. 
De juvenile (ungfugle) er mørkere end adulte fugle. de har et smalt lyst vingebånd  på overvingens dækfjer, samt lys vingebagkant. De har en rustgul nakkeplet.
Lille Skrigeørn flyver med vandret arm og hængende hånd.

Tegning

Grøn = Hele Året  Blå = Vinter  Gul = Sommer

 

Stemme:

         

   

     

Levested: Yngler i skovområder med moser og enge, samt i mindre skove med  fugtige områder i nærheden. Kan også findes skoverige bjergområder.
Lever i Østeuropa (Tyskland, Polen; Ukraine og de Baltiske lande.)
Udbredelse: Yngler ikke i Danmark. Meget sjælden gæst.(1-2 årligt). 
Træk: Er en udpræget trækfugl, med vinterkvarter i tropisk Afrika. Ses i Dk. fra april til juni og fra august til okt. hyppigst i den sydøstlige del af landet.
Føde: Den lille Skrigeørn lever af mindre pattedyr, fugle, padder og insekter.