Slangeørn
Circaetus gallicus

 

Billeder: slangeorn_spis.jpg (87301 byte)Slange7.jpg (34433 bytes)slangeorn4.JPG (6257 byte)slangeorn_let.jpg (24187 byte)Slange1.jpg (66802 bytes)

Slange2.jpg (68488 bytes)Slange3.jpg (68393 bytes)Slange4.jpg (58437 bytes)Slange5.jpg (41187 bytes)Slange6.jpg (40669 bytes)

 

Kendetegn:


En mellemstor (større end fiskeørn) lys ørn med mørkt hoved og forbryst.
Vingefang 170 -195.
Det mørke parti omkring hovedet er karakteristik (kan mangle). Undersiden er lys med varierende mørke bånd og pletter. Halen har 3 til 4 mørke bånd.
Oversiden fremtræder mørk, med lysere forvinge end bagvinge.
Slangeørne kan ses musende. 
Når ørnen ikke kredser på strakte vinger, fremtræder vingeknoen markant, (dette ses aldrig hos vågerne).

Tegning

Kort:

Grøn = Hele Året  Blå = Vinter  Gul = Sommer

 

Stemme:

          

     

   

Levested: Slangeørne yngler i tørre åbne landskaber med mange krybdyr. Kan også findes i bakket, fugtigt lavland med skove og heder.
Yngler flere steder i Europa, men flest i Sydvesteuropa.
Udbredelse: Yngler ikke i Danmark. Meget sjælden gæst. 
Træk: Udpræget trækfugl med vinterkvarter i Afrika i området syd for Sahara.
Føde: Slangeørnen lever af krybdyr, fortrinsvis slanger.