FJELDVÅGE
Buteo lagopus

 

Billeder: fjeldvage.jpg (18688 byte)fjeldvage2_flyv.jpg (60685 byte)fjeldvaage3.jpg (27505 byte)fjeld2.jpg (55404 bytes)Fjeld3.jpg (78130 bytes)fjeld10.jpg (38834 bytes)

Fjeld4.jpg (92294 bytes)Fjeld5.jpg (94437 bytes)Fjeld6.jpg (48860 bytes)fjeld7.jpg (113380 bytes)fjeld9.jpg (68705 bytes)

 

Kendetegn:

 

En stor langvinget våge (større end musvåge). 
Lange vinger med 5 fingre og en lang, hale. 
Vingefang: 120 - 150 cm.
Den flyver med langsomme, elastiske bevægelser.  
I glideflugt flyver den med løftet arm og vandret hånd. Når den kredser er vingerne løftet og presset fremad. 
Typiske kendetegn er en hvid hale med sort endebånd, både på over og underside.
Oversiden er trefarvet gråbrun, hvid hale med sort endebånd.
Undersiden er hvid med 3 mørke pletter: bug og 2 knopletter. Vingebagkant og vingespidser er mørke.

Tegning

Kort:

Grøn = Sommer   Grå = Vinter

 

Stemme:

  

 

     

Levested: Fjeldvåger yngler på tundraen og i fjeldene i Nordskandinavien. 
Udbredelse: Fjeldvågerne yngler i den nordligste del af Vestpalæarktis.
Træk: Fjeldvågerne er trækfugle, de har deres vinterkvarter i den østlige del af Mellemeuropa incl. Danmark. Efterårstrækket ses bedst i den østlige del af landet og kulminerer i slutningen af sep. begyndelsen af okt.
Forårstrækket ses derimod bedst i Vestdanmark (Skagen) med kulmination i midten af april. 
Der er store udsving i de årlige træktal, dette skyldes udsving i lemmingebestanden på ynglestederne. 
Føde: Fjeldvågerne lever af gnavere især lemminger.