HVEPSEVÅGE
Pernis apivorus

 

Billeder: hvepsevage_sid.jpg (59671 byte)hvepsevage_flyv.jpg (4074 byte)hvepsevaage_sid2.jpg (11431 byte)hvepsevaage3.jpg (23411 byte)hveps2.jpg (18318 bytes)

hveps3.jpg (117691 bytes)hveps4.jpg (114157 bytes)hveps5.jpg (100452 bytes)hveps1.jpg (8849 bytes)hveps6.jpg (111135 bytes)

 

Kendetegn:

 

Mellemstor rovfugl. Ligner musvåge. Den har lange vinger 
(5 fingre) og en lang, hale. Den har et mindre dueagtigt hoved. 
Vingefang: 125 - 150 cm. 
Den flyver aktivt med dybe langsomme vingeslag. I kredsflugt holdes vingerne plane strakt ret ud fra kroppen. I glideflugt er vingerne let hvælvede. Flyver tit med hovedet løftet.

Dragten varierer meget fra individ til individ. Den kan være vanskelig at bestemme, men følgende dragtkarakterer kan benyttes: 
Tydelig mørk vingebagkant 1- 3 smalle bånd på vingen. Halen er lys og har et bredt mørkt randbånd og 2 smalle bånd ved halens basis. Mørke vingespidser.
 Farven på undersiden varierer fra meget lyse individer til mørkebrune, men de fremstår typisk med et vateret mønster.

Hunnerne er generelt lidt mørkere (brune) end hannerne.


Tegning

Gul = Sommer

 

Stemme:

 

     

    

Levested: Hvepsevåger foretrækker skovområder, gerne med lysninger, enge og rydninger, hvor der er rigeligt med føde. 
Udbredelse: Hvepsevåger er udbredt i det meste af Europa. I Danmark yngler den især i det østlige område. Ca. 650 par.
Træk: Hvepsevågens træk i gennem Danmark, er ret koncentreret, den i ses slutningen af maj. Om efteråret er perioden slutningen af august beg. af september kulminationstidspunktet. De har deres vinterkvarter i Vest- og Centralafrika. 
Føde: Hvepsevåger lever af insekter, hvepse og humlebier.