MUSVÅGE
Buteo Buteo

 

Billeder: Buizerd_Buteo-buteo-th.jpg (14003 byte)musvaage2.jpg (9037 byte)mus_lys.jpg (17096 byte)musvage_sid2.jpg (33001 byte)musvaage3.jpg (47422 byte)mus1.jpg (18795 bytes)

mus2.jpg (83436 bytes)mus3.jpg (64018 bytes)mus4.jpg (55560 bytes)mus5.jpg (50637 bytes)mus6_n.jpg (78595 bytes)mus7.jpg (53752 bytes)

 

Kendetegn:

 

Mellemstor kompakt rovfugl. Den har korte, brede vinger (5 fingre) 
og en lige afskåret hale. 
Vingefang: 115 - 135 cm.
Den flyver typisk med stive, ikke særligt dybe vingeslag. I kredsflugt er vingerne presset frem og løftede. I glideflugten er vingerne vinklede markant. Ses musende.

Dragten varierer meget fra individ til individ.
Oversiden er ensartet brun i forskellige nuancer.
Undersiden varierer, men et mørkt randbånd på vingerne, mørke "knopletter", en grålig hale med mange, tynde tværbånd og et bredt randbånd er artstypisk.
Desuden har den lyse felter på undersiden af hånden og et lyst brystbånd.

Der findes helt lyse individer, de såkaldte "Børringevåger".

Tegning

Kort

Grøn = Årligt  Lysgrøn = Sommer  Grå = Vinter

 

Stemme:

 

     

    

Levested: Musvåger foretrækker afvekslende landskaber. Skove vekslende med åbent kuperet terræn. Gerne hvor moseområder, enge og levende hegn indgår.
Udbredelse: De yngler i næsten hele den europæiske del af Vestpalæarktis. 
Musvågen er den talrigeste danske rovfugl (5000 par).
Træk: Mange danske musvåger er standfugle. Alligevel ses  hvert år et massivt træk af Skandinaviske fugle.  De har deres vinterkvarter i det mellemste Europa. Træktider er marts - april og september - oktober.
Føde: Musvåger lever af småpattedyr, men også fugle, krybdyr, padder og insekter indgår.